วิธีการสั่งซื้อ

คุณลูกค้าสามารถสั่งซื้อได้ทาง https://marketplace.wbc.co.th.
เลือกสินค้าที่คุณต้องการ โดยคลิกปุ่มสั่งซื้อสินค้า   
หากต้องการซื้อของเพิ่ม ให้คลิกที่ซื้อของต่อ หากซื้อสินค้าครบแล้วให้เลือกที่ชำระเงิน 

 

       วิธีการสั่งซื้อ

      

                               

        

    

 

วิธีแจ้งชำระเงิน เลือก "แจ้งชำระเงิน"