อื่นๆ


  • คุณลูกค้าสามารถสั่งซื้อได้ทางhttps://marketplace.wbc.co.th.เลือกสินค้าที่คุณต้องการ โดยคลิกปุ่มสั่งซื้อสินค้า หากต้องการซื้อของเพิ่ม ให้คลิกที่ซื้อของต่อ หากซื้อสินค้าครบแล้วให้เลื...  • เป็นเนื้อหาของบทความหรือสินค้าโดยละเอียดกรุณาใส่ข้อความ …

  • 1.นโยบายทางธุรกิจ (Business policy) สำหรับประเภทธุรกิจที่เป็นการจำหน่ายสินค้า บริษัทฯจะจัดส่งสินค้าหลังจากได้ตรวจสอบการชำระเงินเรียบร้อยแล้วเท่านั้น 1.1 การจัดส่งสินค้า - บริษัทฯ...